สร้างเมื่อ :
วิธีสมัครสมาชิก

ผู้เล่นต้องสมัครไอดีใหม่ผ่านในเกมส์เท่านั้น

ขั้นตอนที่1

ขั้นตอนที่2

ขั้นตอนที่3


คำแนะนำ : เมื่อสมัครไอดีใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว กรุณาจดและจัดเก็บรหัสผ่านให้เรียบร้อย