สร้างเมื่อ :
ช่วยเหลือ

ผู้เล่นพบปัญหาสามารถแก้ไขด้วยตัวเอง

แก้ภาษาต่างด้าว ????
  • ปัญหา เกิดจากคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้ตั้ง Region(ภูมิภาค) เป็นประเทศไทย Thai

  • 1. กดปุ่ม Windows+R พิมพ์ข้อความว่า Control panel ตามภาพ
  • 2. เลือกหมวดหมู่ดังภาพ Category เปลี่ยนเป็น Small icons
  • 3. คลิ๊ก icon Region แก้เปิดหน้าต่างแก้ไขภาษา
  • 4. เลือกภาษาไทย
  • 5. คลิ๊กมาที่ Adminstrative -> คลิ๊ก ปุ่ม Change system locale...
  • 6. เลือกภาษาไทย และให้ติ๊กถูกออกตรง Eeta: Use Unidoe UTF-8 for worldwide language0 support (หากไม่ได้ติ๊กอยู่แล้วก็กด ok แล้วจะขึ้นหน้าต่างให้ Restart เครื่อง 1 ครั้ง เป็นการเสร็จสิ้น)