สร้างเมื่อ :
ข้อมูลบอสประจำเซิฟเวอร์

รายละเอียดดรอปไอเท็มจากบอสในแมพ

Dark Swordsmaster Jr
 • เวลาเกิด : 1 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ในโรงเรียนเอสจี นอกโรงเรียนฟีนิก
 • ในโรงเรียนฟีนิก นอกโรงเรียนเอมพี ในโรงเรียนเอมพี
 • ดรอป : แร่
Ethereal Iron Fist
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจี นอกโรงเรียนฟีนิก
 • นอกโรงเรียนเอมพี
 • ดรอป : แร่
Dark Swordsmaster
 • เวลาเกิด : 1 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจีเท่านั้น
 • -
 • ดรอป : แร่
Ninja Knife
 • เวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : นอกโรงเรียนเอสจี
 • ดรอป : แร่ และ อาวุธสายเลือ
ประธานนักเรียน Tiger
 • เวลาเกิด : 8 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : Tiger 3
 • ดรอป : แร่ หรือ รวมถึงแร่กล่อง
Cruel Jupiter
 • เวลาเกิด : 12 ชั่วโมง
 • สถานที่เกิด : ลานประลอง
 • ดรอป : แร่ และ อาวุธลายเสือขั้นสูง