สร้างเมื่อ :
วิธีซื้อไอเทมในเกมส์

ITEMMALL

เข้าสู่ระบบในเกมส์
  • กดปุ่ม icon รถเข็นเพื่อเปิดหน้าต่างไอเทมช็อป
  • .
แสดงหน้าต่างไอเทมช็อป