ไอเท็มขายดี
 กล่องเสี่ยงโชค
 โข่ง บัตร น้ำยา
 แว่น หมวก วิก
 อาวุธโจมตี
 ชุดป้องกัน
 เครื่องประดับ
 ปีกแฟชั่น

ทรงผมยาวสีขาว (นักดาบ)
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : แว่น หมวก วิก

   50 พ้อย
ทรงผมยาวสีฟ้า (นักดาบ)
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : แว่น หมวก วิก

   50 พ้อย
ทรงผมยาวสีเหลือง (นักดาบ)
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : แว่น หมวก วิก

   50 พ้อย
ทรงผมยาวสีม่วง (นักดาบ)
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : แว่น หมวก วิก

   50 พ้อย
ทรงผมยาวสีชมพู (นักดาบ)
ระยะเวลา :
สำหรับ :
หมวดหมู่ : แว่น หมวก วิก

   50 พ้อย
        
RAN-THAI ONLINE - เซิฟเวอร์แรนไทยเปิดเพื่อทดสอบระบบ EP3 เท่านั้น สนับสนุนให้เล่นเซิฟเวอร์แรนหลัก www.ran.in.th