ผู้เล่นขณะนี้  1 คน
ผู้ถูกแบน 148 ID
ตัวละครทั้งหมด  9,308 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  14,208 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน