ผู้เล่นขณะนี้  1 คน
ผู้ถูกแบน 1,198 ID
ตัวละครทั้งหมด  82,251 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  61,213 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน