ผู้เล่นขณะนี้  5 คน
ผู้ถูกแบน 1,201 ID
ตัวละครทั้งหมด  79,025 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  58,308 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน