ผู้เล่นขณะนี้  3 คน
ผู้ถูกแบน 1,201 ID
ตัวละครทั้งหมด  79,670 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  58,725 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน