ผู้เล่นขณะนี้  4 คน
ผู้ถูกแบน 151 ID
ตัวละครทั้งหมด  7,725 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  13,008 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน