ผู้เล่นขณะนี้  28 คน
ผู้ถูกแบน 1,193 ID
ตัวละครทั้งหมด  68,428 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  52,085 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน