ผู้เล่นขณะนี้  23 คน
ผู้ถูกแบน 1,212 ID
ตัวละครทั้งหมด  76,058 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  56,270 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน