ผู้เล่นขณะนี้  6 คน
ผู้ถูกแบน 1,212 ID
ตัวละครทั้งหมด  77,516 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  57,160 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน