ผู้เล่นขณะนี้  30 คน
ผู้ถูกแบน 1,216 ID
ตัวละครทั้งหมด  70,389 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  53,317 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน