ผู้เล่นขณะนี้  21 คน
ผู้ถูกแบน 1,149 ID
ตัวละครทั้งหมด  64,798 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  49,996 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน