ผู้เล่นขณะนี้  15 คน
ผู้ถูกแบน 148 ID
ตัวละครทั้งหมด  11,708 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  16,000 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน