ผู้เล่นขณะนี้  44 คน
ผู้ถูกแบน 1,154 ID
ตัวละครทั้งหมด  55,923 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  45,393 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน