ผู้เล่นขณะนี้  16 คน
ผู้ถูกแบน 1,210 ID
ตัวละครทั้งหมด  78,436 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  57,824 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน