ผู้เล่นขณะนี้  3 คน
ผู้ถูกแบน 1,196 ID
ตัวละครทั้งหมด  82,951 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  61,933 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน