ผู้เล่นขณะนี้  71 คน
ผู้ถูกแบน 1,214 ID
ตัวละครทั้งหมด  72,350 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  54,475 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน