ผู้เล่นขณะนี้  1 คน
ผู้ถูกแบน 1,198 ID
ตัวละครทั้งหมด  81,804 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  60,757 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน