ผู้เล่นขณะนี้  7 คน
ผู้ถูกแบน 1,190 ID
ตัวละครทั้งหมด  83,577 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  62,414 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน