ผู้เล่นขณะนี้  6 คน
ผู้ถูกแบน 1,198 ID
ตัวละครทั้งหมด  81,446 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  60,390 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน