ผู้เล่นขณะนี้  11 คน
ผู้ถูกแบน 1,214 ID
ตัวละครทั้งหมด  73,974 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  55,419 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน