ผู้เล่นขณะนี้  12 คน
ผู้ถูกแบน 143 ID
ตัวละครทั้งหมด  20,358 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  21,740 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน