ผู้เล่นขณะนี้  1 คน
ผู้ถูกแบน 145 ID
ตัวละครทั้งหมด  17,552 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  20,407 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน