ผู้เล่นขณะนี้  18 คน
ผู้ถูกแบน 1,108 ID
ตัวละครทั้งหมด  52,016 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  42,683 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน