ผู้เล่นขณะนี้  2 คน
ผู้ถูกแบน 1,201 ID
ตัวละครทั้งหมด  80,324 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  59,295 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน